Zoals vermeld in de Nieuwsbrief zouden we deze week terugkomen op de persconferentie van afgelopen vrijdag.

Als leiders van de gemeente vinden we het geestelijk welzijn van leden en bezoekers erg belangrijk en geloven we dat onze bijeenkomsten daar echt toe bijdragen. We willen daarom alle geestelijke bijeenkomsten zoals de zondagsdienst en de kringen zoveel mogelijk door laten gaan. We hebben een groot gebouw en kunnen bij elke ontmoeting anderhalve meter afstand bewaren.

Dit bericht is geplaatst op 01-12-2021

Tijdens de dienst op zondag adviseren we 3 stoelen ruimte te laten tussen jou/je gezin en de andere bezoekers. Daarbij is het goed om zoveel mogelijk schuin voor en achter elkaar te gaan zitten zodat we de anderhalve meter kunnen waarborgen. Laten we de ruimte die er is zoveel mogelijk benutten.
 

Er zijn verschillende uitgangen in de kerk en we vragen jullie om na de dienst de uitgang te nemen waar het het minst druk is. Er zijn drie uitgangen: twee onder het balkon en één langs de toiletten. Tegelijkertijd willen we jullie aanmoedigen om na de dienst op zondag gewoon een praatje met elkaar te blijven maken om zo met elkaar verbonden te blijven. Daarvoor kun je de hele zaal gebruiken. 


Verder willen we jullie adviseren een mondkapje te dragen tijdens het lopen. Als je op je plaats zit kan hij weer af. We willen echter niet dat het dragen van een mondkapje je ervan weerhoudt om naar de kerk te komen. Als dat zo is, mag je het achterwege laten. Het dragen van een mondkapje is geen verplichting. 


Het zou goed zijn om voorlopig de praktische bijeenkomsten zoals vergaderingen de komende weken online te laten plaatsvinden of, indien mogelijk, uit te stellen. 

Deze tijd vraagt veel van het aanpassingsvermogen van iedereen en dat is niet makkelijk. Maar in welke crisis we ons ook bevinden: God blijft altijd dezelfde, Hij is de Rots waarop we kunnen staan en het vaste fundament in ons leven. Bij Hem zijn we veilig en geborgen! 

Namens de oudstenraad,
Dik en Hilda
Jan en Annelies
Jan en Esther
Henk en Anja
Taco en Herma