Financiën binnen Stadskerk Emmen

Ieder jaar ontvangt Stadskerk Emmen bijdragen van leden, vrienden en gasten. Dit is nodig om als kerk te kunnen bestaan. Veel zaken in de gemeente kosten geld. Er zijn personele lasten, maar ook materiële lasten, zoals energie, kosten voor techniek, geplande events, jeugd- en kinderwerk. In de jaarlijkse begroting worden deze lasten verder gespecificeerd. 
De meeste leden binnen Stadskerk Emmen betalen hun vrijwillige bijdrage per maand door middel van een automatische incasso. Maar voor u, als gemeentelid, zijn er meer opties om ‘een steentje bij te dragen’. De meest gangbare opties worden hieronder weergegeven.

 

Collecte

Tijdens de samenkomst kunt u contant, d.m.v. het scannen van een QR code of door het invullen en inleveren van een machtigingskaart geven (te verkrijgen in de informatiestand). 

 

Automatische overschrijving

U kunt uw eigen bank opdracht geven voor een automatische overboeking, waardoor Stadskerk Emmen automatisch iedere maand een bijdrage van u ontvangt. Dit kunt u ook Stadskerk Emmen laten regelen door een doorlopende machtigingskaart in te vullen en in te leveren (te verkrijgen in de informatiestand).

 

Eenmalige giften

Naast het geld dat u in de collectezak doet wilt u graag éénmalig bijdragen, ook dit is een mogelijkheid. 
U kunt dit zelf met uw eigen bank regelen of door het invullen en inleveren van een machtigingskaart (te verkrijgen in de informatiestand), dan regelt Stadskerk Emmen dit voor u.

 

Periodieke giften

Een andere optie is om iedere maand, kwartaal of jaar een bedrag op de bankrekening van Stadskerk Emmen over te maken en dat voor een periode van minimaal 5 jaar. Er wordt een overeenkomst afgesloten en jaarlijks, bij het invullen van uw belastingopgave, kunt u een bedrag terug krijgen van de belastingdienst.
 
In de Bijbel wordt gesproken over het geven van een tiende, het staat iedereen vrij hier een voor hem of haar juiste invulling aan te geven.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over bovenstaande dan kunt u mailen naar financien@stadskerkemmen.nl

 

Bankgegevens

IBAN: NL32RABO0125774044
t.n.v.: Stadskerk Emmen

 


SAMEN BOUWEN IN VERTROUWEN

OOK IN FINANCIEEL OPZICHT

AAN GOD’S KONINKRIJK