DURF

DURF

 

DURF is een geestelijk groeiprogramma waarin de thema’s Intimiteit, Identiteit en Autoriteit centraal staan. Deze drie thema’s zijn onlosmakelijk verbonden met het geloof in Jezus Christus en samen resulteren ze in geestelijke groei, leggen ze een stabiel fundament in je geestelijk en persoonlijke leven.  Verlang jij naar geestelijke groei? Naar verdieping van Jouw relatie met Vader, Zoon en Heilige Geest. Wil je meer tijd vrijmaken voor aanbidding, voor contact met medechristenen?
Dan is DURF misschien wel iets voor jou.

  • DURF bestaat uit drie blokken van 8 avonden, die verspreid over het jaar worden gegeven.
  • Je kunt aan het begin van ieder blok instromen.
  • DURF avonden bieden momenten van ontmoeting, inspirerend onderwijs, tijd om te delen en in het bijzonder de rust vinden bij God en Hem te aanbidden door muziek en zang.
  • Het programma wordt kosteloos aangeboden.DURF is er voor iedereen vanaf 18 jaar.

 Je staat steeds weer op een kruispunt in je leven, waar jouw leven het verhaal van God kruist. DURF jij God te zoeken en te ontmoeten op die kruispunten… en met Hem onderweg te gaan?

 

 


Heb je vragen of wil je je aanmelden voor DURF , vul dan onderstaand formulier in:
 


 

Namens het team van DURF,

Frouwk Loman

Frouwk Loman

zorgpastor Stadskerk Emmen
taakgroepleider DURF