JEUGD

“We see a generation risin’ up to take their place, with selfless faith”

Vrij vertaald: 
“We zien een generatie opstaan in geloof dat gericht is op God en op de ander. 
Een generatie die positie durft in te nemen in waar ze voor gemaakt zijn.”

 

Dat is wat we willen bereiken, het doel waar we voor willen gaan. Een generatie jongeren die opstaan en keuzes willen en durven maken, radicale keuzes. Ons verlangen is om jongeren te bereiken ongeacht het punt waarop ze staan in hun geestelijke reis.
Gedreven door Gods liefde zoeken wij jongeren op, willen we hen helpen groeien en hen hoop bieden. 
Wij als jeugdleiders geloven dat God een God van relaties is, en om het hart van de jongeren te bereiken, is de volgende tekst leidend:

1 Tess 2:8
Ik (jongerenwerker) voelde liefde voor jullie (jongeren). Daarom vertelde ik jullie niet alleen maar Gods goede nieuws. Nee, ik deelde ook mijn leven met jullie, want ik ben veel van jullie gaan houden.

Hierin is Jezus ons grote voorbeeld. Hij deelde zijn leven. Naast leerling en volgeling werden de discipelen ook zijn vrienden en vertrouwelingen. Hij leerde hen kennen en liet zichzelf kennen. Deze overdracht vindt plaats in relatie, je vermenigvuldigt wie je bent en niet alleen wat je weet. 

Wij geloven dat op deze manier een niet te stoppen beweging zal ontstaan van discipelen die discipelen maken, die weer discipelen maken…  a generation rising up to take their place, with selfless faith.

 

Wat doen wij concreet om deze visie te realiseren? En waar vinden deze activiteiten plaats?

 

LIGHTHOUSE:

Dit is de jongerenruimte van de Stadskerk waar de meeste activiteiten voor JEUGD plaatsvinden

 

JEUGD avonden:

Iedere zondagavond is er JEUGD in de Stadskerk. Zowel tieners als jongeren hebben op deze avond een afwisselend programma, geleid door vaste jeugdleiders.

 

INLOOP:

Iedere woensdag- en vrijdagmiddag zijn er vaste inloopmiddagen in het Lighthouse. Op die middagen zit er minimaal één (vaste) jeugdleider. Tieners en jongeren kunnen inlopen voor een praatje, connecten, chillen, een spelletje, muziek luisteren/maken. Ook is er de mogelijkheid om huiswerk te maken en hier eventueel ondersteuning in te krijgen.

 

CONNECT:

Iedere vrijdagavond is er in het Lighthouse een connectavond voor tieners en jongeren. Er staan vaste medewerkers aan de bar en er zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden op deze avonden, denk aan een muziek- of karaokeavond, een pubquiz, samen voetbal kijken enz.

 

IMPACT worship:

‘Impact’ zijn onze jongerendiensten die door en voor jongeren worden georganiseerd. Tijdens de Impact avonden willen we met aansprekende muziek, krachtige getuigenissen en sprekers, tieners en jongeren in aanraking laten komen met God en hen aanzetten tot een keuze voor Hem. De diensten zijn op vaste data op zondagavond in de Stadskerk.

 

GOING DEEP:

Twee keer in de maand op woensdagavond hebben we Going deep. Deze avonden zijn voor tieners/jongeren die het verlangen hebben om dieper Gods woord in te duiken.

 

21+ KRINGEN:

Er zijn een aantal 21+ Kringen, deze kringen worden geleid door kringleiders (zelf 21+ers).
Daarnaast worden er 4x per jaar gezamenlijke kringavonden gehouden. Dit kunnen avonden zijn van ontspanning maar er kan ook een spreker uitgenodigd worden of een onderwerp behandeld worden van wat leeft op alle kringen.
Wanneer en op welke dagen er kringen zijn en welke onderwerpen/thema’s er behandeld worden, bepalen de kringen zelf.

 

EVENTS:

Regelmatig zullen er ook (kleine) events worden georganiseerd. Dit kan op een JEUGD avond zijn, bijvoorbeeld een workshop of een “special”. Maar het kan ook een avondje bowlen of zwemmen zijn. Naast kleine events hebben we ook ons jaarlijkse kamp aan het begin van het seizoen en zijn we medeorganisator van het ZION festival aan het eind van het seizoen

http://zionfestival.nl

 


TOT SLOT

Wil je meer weten over de JEUGD, de precieze tijdstippen van de verschillende activiteiten of heb je een andere vraag?
Neem dan contact op met onze jongerenpastor Natasja Arens of bezoek onze Instagram pagina.

Tel: 06 33178818
n.arens@stadskerkemmen.nl