Leerhuis 2024

In de Stadskerk Emmen willen we graag samen geestelijk groeien. Op zondagochtend is het onderwijs in de dienst laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Doordeweeks bieden we cursussen en studies aan die meer toegespitst zijn op ieders persoonlijke behoeften. Het Leerhuis is de plek om je geloofsleven te verdiepen. We bieden voor ieder wat aan, of je nu jong bent in je geloof of al heel lang met God op weg bent. We hopen je komend seizoen bij een of meerdere avonden te ontmoeten!

De avonden vinden plaats op de dinsdag- of woensdagavonden van 19.30-21.30 uur. 
 

Kennismaken met Stadskerk Emmen

Tijdens de kennismakingsavond leggen we graag uit wie we als Stadskerk Emmen zijn en hoe we samen het gemeenteleven vormgeven. De visie van de gemeente, hoe we georganiseerd zijn, onze waarden en het ontstaan van de gemeente komen onder andere aan bod. Overweeg je om lid te worden of ben je net lid geworden? Dan nodigen we je van harte uit om tijdens deze avonden de gemeente beter te leren kennen. Ook ben je welkom met al je vragen. Zie agenda op de website voor de data. 
 

Dooponderwijs

Vraag jij je weleens af wat de doop eigenlijk inhoudt en waarom die zo belangrijk is? Of wat Gods bedoeling is met de doop en met jouw leven? Of waarom God de doop koppelt aan bekering en aan het verkondigen van het evangelie? Zomaar een paar vragen waarvoor we de Bijbel willen openslaan om samen te ontdekken wat God erover te zeggen heeft. En zeker als je erover nadenkt om jezelf te laten dopen, wees welkom!  Zie agenda op de website voor de data. 
 

EC-Bijbelcursus: In vier jaar door de Bijbel

De Bijbelcursus van het Evangelisch College is er voor iedereen die de Bijbel beter wil leren kennen, begrijpen en toepassen. Met welke voorkennis je ook aan de cursus begint, je zult merken dat je door deze cursus blijft groeien in geloof en God beter zult leren kennen. Wanneer je deze cursus volgt op de woensdagavond, lees je in vier jaar de hele Bijbel door; alle Bijbelboeken komen hierbij aan bod. Per jaar volg je in totaal 18 lessen: 9 lessen Oude Testament en 9 lessen Nieuwe Testament, van elk 2,5 uur. Deze cursus vraagt een tijdsinvestering van gemiddeld vijf uur per week. De kosten bedragen €22,50 per maand.
Zie agenda op de website voor de data. 
 

Cursus Bram van Putten

De twaalf kleine profeten

De profeten Hosea tot en met Maleachi worden ook wel de twaalf kleine profeten genoemd. Er zijn er die leven in de periode van de koningen, dat is in de periode voor de ballingschap. De één komt uit Israël (als Hosea), de ander uit Juda (als Habakuk) en een derde komt weliswaar uit Juda, maar profeteert in Israël (de profeet Amos). En er zijn er die leven in Juda na de ballingschap, dan een provincie van het grote Perzische rijk (Haggai, Zacharia en Maleachi). Twaalf profeten die over een lange periode in verschillende situaties namens de Heer spreken.

In het leerhuis lichten we een aantal thema’s uit: ‘de Heer en de volken’, ‘de Heer en Israël’, ‘recht en gerechtigheid’ en ‘berouw en Gods reactie op berouw’. Daarbij komen Hosea, Joël, Amos, Jona, Micha en Nahum aan bod.

Avonden:

1 / Amos, Jona en Nahum: de Heer en de volken

In een aantal kleine profeten gaat het over de relatie van de Heer met de volken. Dat kan met een grootmacht als Assyrie zijn (zie Jona en Nahum), maar dat kan ook met kleinere volken zijn (zie Amos en Obadja). Wie is de Heer in relatie tot de volkeren? Hoe laat Hij zich kennen? En wat leren deze profeten ons over wie de Heer is?

2 / Hosea: de Heer en zijn volk

De relatie van de Heer met zijn volk is een bewogen relatie. Dat wordt heel scherp zichtbaar in het boek Hosea. Hoe is die relatie? Hoe ervaart Israël die? Hoe ziet de Heer die relatie? Wat leert dat ons over wie de Heer is?

3 / Amos en Micha: ‘recht en gerechtigheid’

Een terugkerend thema in de profeten uit de tijd van de koningen is de ontrouw van Israël. Het doet niet wat de Heer vraagt: ‘recht en gerechtigheid’. Wat vraagt de Heer precies? Hoe ziet ‘recht en gerechtigheid’ er uit? En wat is het niet? Wat hebben Amos en Micha ons nu nog te zeggen?

4 / Hosea, Joël en Jona: de plek van vasten en berouw in de omgang met God

De relatie van de Heer met Israël is een bewogen relatie, door de herhaaldelijke ontrouw van Israël. In het herstel van de relatie heeft het berouw een plek: Welke? En, hoe ziet – echt – berouw er uit? Wat kunnen wij leren over vasten en berouw van deze profeten Hosea, Joël en Jona?
Zie agenda op de website voor de data. 


Tikva

Tikva, een vorm van bewegen en ontspannen bij God 
Maak kennis met tikva: een vorm van bewegen die gericht is om te ontspannen bij God. 

Vijf minuten lig je stil op je matje. Het volgende moment hef je staand je handen op naar God, of buig je je voor Hem neer. Tijdens de oefeningen klinkt instrumentale muziek en worden Bijbelteksten voorgelezen om je geest op God te richten. Met tikva – het Hebreeuwse woord voor ‘hoop’ – gebruik je je lichaam om je mentaal en fysiek aan God over te geven.   

De les wordt gegeven door Janita Stoorvogel, duurt 45 minuten en is geschikt voor iedereen. 
Zie agenda op de website voor de data.  


Kesjer

Ontdek de Joodse Wortels van het Christelijk Geloof 

Dit najaar start de Kesjercursus, een basiscursus over de Hebreeuwse van het christelijk geloof. Deze cursus is bedoeld voor christenen die zich willen verdiepen in de Hebreeuwse of Joodse oorsprong van hun geloof, de Bijbel en het land van de Bijbel. 

Wat is het doel van de cursus? 

De Kesjercursus biedt je inzicht in de Hebreeuwse context van de Bijbel, waardoor je het Woord van God beter kunt begrijpen. Je krijgt een dieper begrip van Gods plan met het Joodse volk en het Land van de Bijbel. Daarnaast word je toegerust om bewuster te bidden voor de Vrede van Jeruzalem en de wereld. 

Wat kun je verwachten? 

Tijdens de lessen maak je kennis met het Hebreeuwse alfabet en leer je elke les enkele Hebreeuwse woorden en hun diepere betekenissen in de Bijbelse context. Elke les behandelt een van de volgende tien onderwerpen, gepresenteerd met behulp van PowerPoint: 

Les 01: Jezus de Jood 
Les 02: Jezus de rabbi 
Les 03: Jezus de Messias 
Les 04: Het Joodse karakter van de Bijbel 
Les 05: Het heil is uit de Joden 
Les 06: De Grote Scheuring 
Les 07: 'Christelijk' antisemitisme 
Les 08: Fysiek herstel en wedergeboorte van Israël 
Les 09: Israël - De profetie vervuld 
Les 10: Gods toekomst voor Israël 
 
Extra’s: 
Naast de lessen leer je ook enkele Hebreeuwse liederen, proef je diverse lekkernijen uit de Joodse keuken en ontmoet je medegelovigen uit je omgeving. Na succesvolle afronding van de cursus ontvang je een certificaat. 
Kosten bedragen €55,- per deelnemer. 
Zie agenda op de website voor de data. 
 

Emoties in beeld 

Emoties, dagelijks hebben we met ze te maken. Vaak zijn we ons er niet eens van bewust maar emoties hebben ons veel te vertellen.  
In een serie van 3 podcasts en 3 Leerhuisavonden willen we jullie meenemen in het belang van onze emoties.  
Wat zeggen onze emoties over ons als persoon? Op welke manier hebben onze opvoeding, onze identiteit, ons geloof een aandeel in onze emotiebeleving?  Wat is het effect op ons lichaam wanneer we niet goed met onze emoties omgaan? Denk bijvoorbeeld aan bezorgdheid, angst, depressiviteit, burn-out. Wat heeft de Bijbel over deze thema's te zeggen en over emotioneel herstel?    
Allemaal interessante vragen waar Bert kroeze en ik (Frouwk Loman) dieper op in willen gaan. We nodigen je uit om erbij te zijn.  
Zie agenda op de website voor de data. 

 

Cursussen op inschrijving, datum wordt vastgelegd na voldoende aanmeldingen: 

Curus 1. Groeien in mijn relatie met God door Bijbellezen en gebed 
Het is een vraag die velen van ons bezighoudt: hoe kunnen we onze tijd met God op een waardevolle manier invullen? In deze cursus willen we je  uitdagen, en toerusten met  praktische handvatten om een doelgerichter en diepgaandere relatie met God op te bouwen. 

Er zijn 3 belangrijke aspecten die we deze avond willen behandelen: 

 • Waarom is die tijd zo belangrijk?  
  Tijd doorbrengen met God is een essentiële behoefte voor onze ziel. Het is een moment waarop we ons hart openstellen voor Zijn aanwezigheid, Zijn woord en Zijn liefde. Het is een tijd van ontmoeting, afstemming, vernieuwing en beleving. 

 • Bijbellezen en bidden: de geestelijke ademhaling  
  Net zoals we fysiek ademen om in leven te blijven, hebben we ook geestelijke ademhaling nodig. Door de Bijbel wil God tot ons, Zijn kinderen, spreken en toerusten, corrigeren en liefhebben, waardoor Hij ons ziel wil voeden met Zijn heerlijkheid.  Bidden is een moment van afstemming en intimiteit met de HERE, waarin wij Hem kunnen eren en danken,  en we onze ziel voor Hem neer mogen leggen en de dingen die ons bezighouden met Hem kunnen bespreken en we  Zijn wil hierin kunnen zoeken. 
  Deze twee disciplines vormen de kern van onze relatie met God. 

 • Hoe kan ik dit in mijn leven vormgeven?  
  Het begint met een verlangen om een moment van kwaliteit met Hem door te brengen; Hem te ontmoeten. Graag willen we in deze cursus handreikingen geven om een meer inhoudelijke relatie met God vorm te geven in onze levens. 

Laten we samen ontdekken hoe we onze tijd met God kunnen verdiepen. Hij verlangt ernaar om dichtbij ons te zijn en ons te leiden op ons levenspad. 
 

Cursus 2. Eerlijke en duurzame keuzes: Bijbelse richtlijnen  

In een wereld waarin armoede een schrijnende realiteit is, staan we voor de uitdaging om bewuste keuzes te maken die verder reiken dan onze eigen leefomgeving. Onze dagelijkse handelingen hebben een directe impact op het leven van mensen die in diepe armoede verkeren, zelfs als die mensen zich aan de andere kant van de wereld bevinden. Denk aan de kleren die we kopen, onze voedselkeuzes en onze CO2-voetafdruk. 

Deze cursus neemt je mee op een ontdekkingsreis door de bijbelse principes die ons aansporen tot eerlijkheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid. We zullen samen onderzoeken wat de Bijbel zegt over armoede, rentmeesterschap en onze verantwoordelijkheid om een positieve impact te hebben op onze wereld. 

Wat kun je verwachten: 

 • Bijbelse Inzichten: We duiken diep in de Schrift om te begrijpen hoe God ons oproept om met compassie en rechtvaardigheid te handelen. Wat zegt de Bijbel over armoede, naastenliefde en het delen van onze middelen? 

 • Praktische Toepassing: We zullen niet alleen theoretisch bezig zijn. Samen zullen we concrete stappen bespreken die we kunnen nemen om een verschil te maken. Hoe kunnen we onze consumptiepatronen aanpassen? Hoe kunnen we duurzame keuzes maken zonder in een kramp te schieten? 

 • Samenwerking: We willen elkaar inspireren en aanmoedigen om bewuste keuzes te maken die de wereld ten goede komen. 

Wil jij je geloof verbinden met praktische actie? Ben je geïnteresseerd in duurzaamheid en wil jij je steentje bijdragen aan het brengen van recht en gerechtigheid? 
Geef je dan op voor deze cursus! 

Laten we samen ontdekken hoe we, geïnspireerd door de Bijbel, een verschil kunnen maken in de wereld om ons heen. Doe mee en laten we bouwen aan een eerlijke en duurzame toekomst! 

Cursus 3: Sterke Fundamenten: Ouderschap vanuit Gods Liefde en Wijsheid  

Kinderen zijn een kostbaar geschenk, en als ouders hebben we de verantwoordelijkheid om hen te koesteren, op te voeden en te begeleiden op hun reis naar volwassenheid. Maar hoe doen we dat? Welke ijkpunten kunnen we volgen? 

Gelukkig hebben we een onfeilbaar kompas: Gods Woord en Zijn Geest. Deze avond gaan we dieper in op hoe we als ouders kunnen putten uit deze bronnen om onze kinderen sterk te maken voor het leven. 

Wat kun je verwachten? 

 • Bijbelstudie: We duiken in de Schrift om te ontdekken welke richtlijnen we hebben gekregen die ons helpen bij het ouderschap. 

 • Praktische tips: Hoe kunnen we Gods liefde en wijsheid toepassen in ons dagelijks leven met onze kinderen? 

 • Gemeenschap: Samen leren en groeien we als ouders, is er ruimte voor vragen, gesprek en gebed. 

Of je nu een nieuwe ouder bent, een ervaren opvoeder of ergens daartussenin, deze avond is voor jou. Laten we samen bouwen aan sterke fundamenten voor onze kinderen! 
We zien ernaar uit om samen met jou te groeien in ouderschap en Gods liefde. 

Ik heb een vraag / Ik geef mij op voor het leerhuis
Vul hieronder je gegevens in: