Senioren

Binnen Stadskerk Emmen is er plek voor iedereen. We hebben bijeenkomsten voor kinderen, jongeren, maar ook voor senioren.

Deze groep is heel belangrijk voor de kerk. Veel van de senioren waren er vanaf het begin van de VBE (nu Stadskerk Emmen) al bij. Hun Geestelijke wijsheid en ervaring hebben we nodig.
Het is goed en belangrijk, dat deze groep ook een moment van ontmoeting heeft en daarom organiseert Stadskerk Emmen maandelijks een ontmoetingsochtend. 
Op zo’n ochtend staat er telkens weer een nieuw thema centraal, maar er is ook uitgebreid tijd om elkaar te ontmoeten met koffie, naar elkaar te luisteren en te praten over het thema.

 

De eerstvolgende seniorenochtend is op dinsdag 21 december om 10:00 uur

 

Thema:
Zending in Zuid-Afrika.

Het zendingsechtpaar Frans en Carly Alkema vertellen over hun bediening in Zuid- Afrika.

 

Iedereen is van harte welkom!

 


Wil je meer weten of heb je vragen? Tinus en Joni Panneman willen die graag beantwoorden:
j.panneman@stadskerkemmen.nl