Zorg & Hulp 

Het pastoraat helpt je vanuit een Bijbels fundament je problemen aan te pakken en herstel te vinden, zowel in je relatie met God als in je persoonlijke relaties met anderen en in je eigen identiteit.
Stadskerk Emmen heeft als uitgangspunt dat je Bijbelse principes leert toepassen op alle terreinen van je leven. 

Herstel vinden door de kracht van de Heilige Geest
Het pastoraat wil naast je staan als je vragen, problemen of zorgen hebt over je geestelijke, lichamelijke of maatschappelijke situatie.
Door te luisteren en waar mogelijk raad te geven, willen we helpen om weer met vreugde te kunnen leven als christen in de gemeente, thuis en op het werk. Waar nodig zal het pastoraal team doorverwijzen naar professionele hulpverleningsinstanties in de regio. 
Herstel vindt niet alleen plaats door een persoonlijk gesprek, gebed of verdergaande begeleiding. Herstel vindt ook plaats door voluit deel te worden van de gemeente als gezin van God en te leven in een gezonde omgeving. Ook het deelnemen aan zondagsdiensten, het volgen van Bijbels onderwijs en het bezoeken van huiskringen helpen in het herstelproces.
Stadskerk Emmen gelooft dat wij uit eigen kracht niet in staat zijn complexe pastorale problemen op te lossen. Het is de Heilige Geest die daarvoor Zijn gaven geeft. Wanneer wij ons toewijden aan het toepassen van Bijbelse principes, zal de Heilige Geest Zijn kracht schenken om te bevrijden, te genezen en te vernieuwen, zelfs daar waar geen hoop meer lijkt te zijn. 

 


Wanneer je een dierbare bent verloren.

Het overlijden van een geliefde is de meest ingrijpende gebeurtenis die ons kan overkomen. Het verlies van je partner, je kind, je ouders, een broer of zus, je vriend of vriendin kan je hele leven veranderen.

Niet alleen de omstandigheden zijn veranderd: jij bent nooit meer dezelfde. Doordat je de dood in de ogen gekeken hebt, kijk je anders tegen het leven aan. Niet iedereen in je omgeving begrijpt dat.
Voor hen gaat het gewone leven weer door. Maar voor jou niet. Alleen hoe kun je met dit verdriet omgaan? Sommige christenen vinden dat je helemaal geen verdriet mag hebben.


In deze bijeenkomsten willen wij samen vanuit de Bijbel gaan bekijken hoe de heilige Geest voor ons werkelijk een Trooster wil zijn.

Wat is rouwen?
Wat zegt de Bijbel over verdriet?
De pijn van het afscheid
Ieder gaat anders om met verdriet
Hoe kan de Heilige Geest jou troosten?
Persoonlijke ervaringen
Waarom-vragen

 


Wil je meer weten, heb je vragen of heb je behoefte aan contact?
Mail naar gemeentezorg@stadskerkemmen.nl