Algemene gegevens

Stadskerk Emmen
van Schaikweg 59
7811 KK Emmen
0591 562702
info@stadskerkemmen.nl
RSIN-nummer: 823507609


Doelstelling Stadskerk Emmen

Het kerkgenootschap stelt zich het brengen van en verbreiden van het evangelie van Jezus Christus als doel.


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

Het beleid van VBE / Stadskerk Emmen staat beschreven in het visie document “Visie 2018-2022”.
https://stadskerkemmen.nl/uploads/bestanden/spot65/Visie_VBE_2018_2022.pdf


Beloningsbeleid

Bij VBE / Stadskerk Emmen zijn een voorganger, zorgpastor, jongerenpastor en onderwijspastor
werkzaam. Het beloningsbeleid is vastgesteld op individuele basis. Bestuursleden en
overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.


Actueel verslag van activiteiten

Gerealiseerde doelen:

1.    Begin 2020 hebben een prachtige maand van gebed gehad, wat de gemeente samenbond en passie gaf om God te zoeken.
2.    Vanwege Bijbel studies en relevante onderwerpen zijn 2 periodes gehouden binnen het Leerhuis.
3.    We hadden drie prachtige kerstnachtdiensten in 2019 in het Fletcher waar we 1800 mensen hebben bereikt met het evangelie.
4.    Dit jaar zijn we verder gegaan om de kringen verder te ontwikkelen in de regios met de daarbij per regio 1 herdersechtpaar.
5.    In het afgelopen jaar hebben vele nieuwe mensen onze kerk bezocht en groeien we gestaag. We willen een toevlucht zijn voor ieder die op zoek is naar God. Door Corona beperkingen waren er vanaf Maart geen bijeenkomsten meer mogelijk en zijn de diensten voort gezet d.m.v. live stream.
6.    De dubbele diensten waar we in 2015 mee zijn begonnen zijn in 2019 gecontinueerd.
7.    We hebben 2 keer een Alpha cursus gestart waar mensen naar toe gaan die meer willen weten over de kernwaarden van het geloof.
8.    Afgelopen jaar hebben we 14 mensen mogen toevoegen tot de gemeenschap van VBE / Stadskerk Emmen. Hiervan waren 6 dopelingen en 8 toetreders. 13  leden  zijn verhuisd  en 1 onttrokken en 1 lid is overleden. Door de Corona crisis is het leden bestand gelijk gebleven . Er stonden een aantal doopkandidaten en toetreders gepland die verschoven zijn naar Augustus 2020 .We hebben nu 409 leden (1 Juni 2020)


Financiele verantwoording