Kerst in Emmen

Binnenkort meer informatie over het kerstprogramma..

#kerstinemmen

Wat is de betekenis van Kerst?

Kerst is het gezelligheidsfeest bij uitstek.

In de koude en donkere wintermaanden is het de ideale tijd om als familie en vrienden bij elkaar te zijn. Kerst is en was alleen niet puur een gezelligheidsfeest. De afgelopen eeuwen tot nu, hebben christenen tijdens de kerstdagen de geboorte van Jezus Christus gevierd.
Voor christenen is Kerst het feest van de komst van Jezus naar onze aarde. De geboorte van Jezus.

Ongeveer 2000 jaar geleden werd Jezus Christus geboren. Het klassieke kerstverhaal laat ons zien hoe Jezus geboren werd in een stal.
Geen wieg was voor Hem weggelegd, het enige beschikbare was een voederbak.
Het verhaal over de geboorte van Jezus is te vinden in Lucas 2, in het Nieuwe Testament (het tweede deel van de Bijbel).

 

Het ontstaan van Kerst als feest

Het Kerstfeest wordt niet daadwerkelijk op de geboortedag van Jezus gevierd. Het feest zoals wij dat kennen, stamt uit het jaar 340 na Christus. De toenmalige Paus Julius de Tweede wilde afrekenen met een hardnekkig gebruik. Op 25 december werd namelijk ieder jaar de zon aanbeden. Door op deze dag Kerst te gaan vieren werd een einde gemaakt aan de verering van de zon. Niet de zon maar het licht van de wereld, Jezus Christus, verdiende aanbidding. De betekenis van Kerst Voor christenen betekent Kerst de komst van Christus. Hij was de langverwachte Messias en redder. De diepe betekenis van Kerst is, dat God zelf de moeite nam, om als mens naar deze aarde te komen. God koos deze manier om de mensheid te redden van zonde en onrechtvaardigheid. Wanneer we naar het leven van Jezus kijken, zien we juist dít terug: Jezus trad in woorden en daden op tegen onrechtvaardigheid in de samenleving. Daarnaast keek Hij vooral om naar mensen aan de rand van de samenleving. De ultieme manier waarop Hij de overwinning op zonde en onrechtvaardigheid haalde, was zijn dood aan het kruis. Kerst is het feest van het Licht. Jezus noemde zichzelf het Licht van de Wereld. In een vaak zo donkere wereld, brengt Hij licht.